Služby


Nákladní doprava


 • zajišťujeme dopravu sypkých materiálů (kamene, sutě, zeminy, živice, atd.)
 • možnost dopravy i soupravou včetně sklápěcího přívěsu
 • kontejnerová doprava, manipulace s hydraulickou rukou
 • přeprava strojů, stavebních buněk apod. podvalníkem Schwarzmüller do 24 tun

Zemní práce


 • výkopové práce
 • terénní úpravy
 • skrývky zeminy
 • úklid sněhu
 • výkopy pro základy rodinných domů
 • výkopy inženýrských sítí (bazény, septiky atd.)
 • hutnění terénu
 • úpravy a zpevňování cest
 • demoliční práce
 • zemní práce v těžko dostupných terénech a stísněných podmínkách (svahy, sjezdovky atd.)
 • čištění koryt řek a vodních cest
 • čistění rybníků
 • odstraňování škod po povodních
 • práce s paletovými vidlemi
 • obnova a zřizování cestních a porostních melioračních příkopů profilovou lžící
 • zářezy do strání
 • opevnění břehů, toků (kamenné záhozy, kamenné rovnaniny, kamenné prahy atd.)

Jeřábnická práce


 • veškerá manipulace s materiálem a břemeny

 • doprava stavebního materiálu do různých výšek
 • jeřábnické práce při renovacích a opravách budov
 • montáže střech
 • montáže hal
 • renovace a opravy mostů
 • vyprošťování vozidel

Dozerové práce


 • rozprostření zeminy
 • sejmutí ornice
 • skrývky terénu
 • úpravy zemní pláně
 • terénní úpravy
 • rozpojení zeminy/horniny

Zhutňovací práce


 • práce vibračním válcemKde nás najdete?